GRUPA "SMERFY" PDF Email
czwartek, 05 marca 2009 06:29

ROK SZKOLNY 2014/2015


NAUCZYCIELKA: mgr Eliza Sorkowicz


OPIEKUNKI: Jolanta Obuchowicz

                     Joanna Maziuk


WRZESIEŃ

Tematy kompleksowe:

  1. W przedszkolu
  2. Moja miejscowość
  3. Ja, ty i środowisko
  4. Dary jesieni na talerzu

Zamierzenia:

Integrowanie się z grupą rówieśniczą.

Poznanie topografii przedszkola.

Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.

Poznawanie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.

Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego.

Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe.

Poznanie numerów alarmowych do tych instytucji.

Poznanie budowy własnego ciała, nazywanie poszczególnych części ciała.

Poznanie zmysłów jakimi odbieramy otaczający nas świat.

Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią.

Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią w sadzie.

Kształtowanie umiejętności nazywania prac w sadzie.

Kształtowanie umiejętności nazywania prac w ogródkach warzywnych lub na polach jesienią.

Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.

Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.

Kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur geometrycznych.

Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: usta, owoce.

Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski u, o w wyrazach.

Nauka piosenek i pląsów.

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Dziecko:

– nazywa kolegów; zapamiętuje ich imiona; integruje się z grupą rówieśniczą.

– orientuje się w schemacie własnego ciała, określa prawą i lewą rękę;

– wykonuje zadania ściśle według wskazówek N.;

– z uwagą słucha opowiadań, analizuje, wyciąga wnioski;

– rozpoznaje i nazywa emocje, pokazuje je przy pomocy gestów i mimiki;

– klasyfikuje według jednej cechy;

– przestrzega zasad panujących w przedszkolu.

– doskonali umiejętność analizy i syntezy sylabowej wyrazów;

odgrywa rolę w zabawach parateatralnych;

– umie się przedstawić, podaje swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania, wie, komu może podawać takie informacje;

– rozpoznaje i próbuje nazywać podstawowe figury geometryczne;

– przestrzega zasad gier planszowych;

– sprawnie liczy do sześciu;

– określa wielkość, porządkuje elementy według wielkości wzrastającej;

– usprawnia małą motorykę rąk.

– zna zasady bezpiecznego poruszania się po ulicy;

– rozwiązuje zagadki

– układa proste zdania, dzieli zdania na wyrazy, wyrazy na sylaby, wyodrębnia pierwszą głoskę;

– stara się łączyć przyczynę ze skutkiem;

– próbuje nazywać zmysły;

– wie, jak trzeba zachować się w sytuacjach zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc, umie o nią prosić;

– orientuje się w rolach społecznych pełnionych przez ważne osoby: policjant, strażak, ratownik;

– podejmuje działania na rzecz ochrony środowiska.

– potrafi wymienić zmiany zachodzące w życiu roślin w kolejnych porach roku;

– liczy w dostępnym zakresie; posługuje się liczebnikami porządkowymi.

AKTUALIZACJA 04.09.2014