GRUPA "SMERFY" PDF Email
czwartek, 05 marca 2009 06:29

ROK SZKOLNY 2013/2014


GRUPA SMERFY

NAUCZYCIELKI:

                  Małgorzata Sawicka. Marta Bratke

OPIEKUNKA:

                 Anna Lipiec 

ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

 

MIESIĄC: KWIECIEŃ               GRUPA: SMERFY


Tematy kompleksowe:

 

1.      Ekologiczny świat.

2.      Historia ukryta w legendach.

3.      Radosna Wielkanoc

4.      Świat dla odważnych

 

Treści programowe:

 

1.      Uświadomienie konieczności segregowania odpadów do odpowiednich pojemników i zmniejszania ich objętości. Rozumienie potrzeby planowania zakupów oraz wybierania produktów, opakowań i toreb ekologicznych.

2.      Budzenie świadomości narodowej oraz wzbogacanie wiedzy o własnym kraju. Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich.

3.      Przybliżenie tradycji i symboli Świąt Wielkanocnych oraz poznanie obyczajów własnego regionu. Zakładanie tradycyjnej hodowli owsa, rzeżuchy oraz systematyczne dbanie o rośliny i obserwowanie ich wzrostu.

4.      Wzbudzanie pozytywnej samooceny i wiary we własne możliwości. Kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego w celu przewidywania skutków własnych zachowań.

 

Wiedza i umiejętności:

 

-        uczy się segregować odpady do odpowiednich pojemników zgodnie z przyjętym oznaczeniem kolorystycznym

-        wykorzystuje do zabawy przedmioty przeznaczone do recyklingu

-        dostrzega przejawy zagrożeń i postaw proekologicznych w swojej okolicy

-        wie, jak należy kulturalnie zachować się w sklepie podczas zakupów

-        doskonali umiejętności językowe i komunikacyjne tworząc kreatywne dialogi

-        poznaje nazwy sklepów i wie, jakie produkty są w nich sprzedawane

-        uczy się stosowania i odczytywania zapisów matematycznych ze znakami: <, >,=

-        poznaje legendy swojego kraju i dostrzega różnice między legendą a baśnią

-        wykazuje podstawową orientację na mapie Polski i odczytuje inform. zapisane symbolicznie

-        interesuje się historią i architekturą wybranych miast , dostrzegając jej piękno

-        poznaje historię i legendy najbliższego regionu

-        odczuwa dumę i więź z rodzinną miejscowością i regionem

-        rozwija umiejętności wokalne, pamięć i koncentrację

-        kojarzy charakterystyczne postacie i przedmioty ze znanymi legendami

-        wskazuje różne przyczyny zaistniałej sytuacji i potrafi o tym opowiedzieć

-        wczuwa się w sytuację bohatera , rozumiejąc, że ciemność sprzyja złym wyobrażeniom

-        wie, że filmy, gry komputerowe mogą niekorzystnie wpływać na naszą wyobraźnię i powodować lęki

-        szuka sposobów na szybkie zasypianie i dobry sen

-        znajduje wyrazy rozpoczynające się lub kończące określoną głoską

-        dostrzega zmiany pogodowe i przyrodnicze oraz odnosi je do treści przysłowia

-        odczuwa szczególny szacunek dla ludzi wykonujących niebezpieczne zawody

-        aktywnie słucha muzyki, rozwija wyobraźnię, doskonali różne sposoby poruszania się

-        dokonuje oceny przedstawionych sytuacji, dostrzegając związki przyczynowo-skutkowego

-        dostrzega, jakie cechy charakteru, postawy i zachowania decydują o bohaterstwie człowieka

-        buduje pozytywną samoocenę dostrzegając swoje mocne strony i sukcesy